Get Adobe Flash player

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

TEPE Online

TEPE
20150330212837

ระบบแจ้งยอดเงินเดือน

E-SLIPv2
cmss

ข้อมูลระบบสารสนเทศ

emis

ใครออนไลน์บ้าง

มี 54 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม 2562)
กิจกรรมวันต่อต้านสิ่งเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ล่องแพร เล่นน้ำ เขื่อนสิริธร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองฮาง (26 มีนาคม 2562)
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562
โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ทำบุญวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562 (15 กรกฎาคม 2562)
การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 27-28, 30 พฤศจิกายน 2561
ร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนบ้านหนองฮาง ครบรอบ 71 ปี
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561


   โรงเรียนบ้านหนองฮาง สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 จัดกิจกรรมตามโครงการ "ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้
ปลอดภัย" เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ สวนน้ำ สบายดีรีสอร์ท
ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้ว่ายน้ำ
เป็น และช่วยเหลือตนเอง/ผู้อื่นเมื่อเกิดอุบััติทางน้ำ 

joomla fanbox module joomla

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Jitakorn3
นายจิตกร  ป้องกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮาง

แนะนำบุคลากร

Training OBEC

trainobec belbyo

ความรู้เรื่องอาเซียน

Webmaster

Adminpic1
นายทวี  โสมชม
ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
----------------------------
ติดต่อ/สอบถาม คลิกเลย...ครับ

แบบสำรวจความคิดเห็น

พอใช้ - 7.1%
ดี - 7.1%
ดีมาก - 21.4%
ดีเยี่ยม - 64.3%

โรงเรียนบ้านหนองฮาง หมู่ที่ 12  ตำบลหนองฮาง  อำเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33110