Get Adobe Flash player

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

TEPE Online

TEPE
20150330212837

ระบบแจ้งยอดเงินเดือน

E-SLIPv2
cmss

ข้อมูลระบบสารสนเทศ

emis

ใครออนไลน์บ้าง

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

นักเรียนรับทุนการศึกษาเนื่องในพิธีน้อมรำลึกพระปิยะมหาราช (23 ตุลาคม 2562)
กิจกรรมวันต่อต้านสิ่งเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ล่องแพร เล่นน้ำ เขื่อนสิริธร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองฮาง (26 มีนาคม 2562)
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562
โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ทำบุญวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562 (15 กรกฎาคม 2562)
การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 27-28, 30 พฤศจิกายน 2561
ร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนบ้านหนองฮาง ครบรอบ 71 ปี
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561


อาคารเรียนและอาคารประกอบ 4 หลัง คือ

    อาคารเรียน      จำนวน 3 หลัง
    อาคารประกอบ  จำนวน 1 หลัง

จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 11 ห้องเรียน แบ่งเป็น
 
 ระดับ ปฐมวัย  
    ชั้นอนุบาล 1              จำนวน 1 ห้อง

    ชั้นอนุบาล 2              จำนวน 1 ห้อง

 ระดับ ประถมศึกษา

    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     จำนวน 1 ห้อง
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     จำนวน 1 ห้อง
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     จำนวน 1 ห้อง
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     จำนวน 1 ห้อง
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     จำนวน 1 ห้อง
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     จำนวน 1 ห้อง

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

 

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     จำนวน 1 ห้อง
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     จำนวน 1 ห้อง
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     จำนวน 1 ห้อง

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

Jitakorn3
นายจิตกร  ป้องกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮาง

แนะนำบุคลากร

Training OBEC

trainobec belbyo

ความรู้เรื่องอาเซียน

Webmaster

Adminpic1
นายทวี  โสมชม
ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
----------------------------
ติดต่อ/สอบถาม คลิกเลย...ครับ

แบบสำรวจความคิดเห็น

พอใช้ - 7.1%
ดี - 7.1%
ดีมาก - 21.4%
ดีเยี่ยม - 64.3%

โรงเรียนบ้านหนองฮาง หมู่ที่ 12  ตำบลหนองฮาง  อำเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33110