Get Adobe Flash player

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

TEPE Online

TEPE
20150330212837

ระบบแจ้งยอดเงินเดือน

E-SLIPv2
cmss

ข้อมูลระบบสารสนเทศ

emis

ใครออนไลน์บ้าง

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม 2562)
กิจกรรมวันต่อต้านสิ่งเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ล่องแพร เล่นน้ำ เขื่อนสิริธร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองฮาง (26 มีนาคม 2562)
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562
โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ทำบุญวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562 (15 กรกฎาคม 2562)
การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 27-28, 30 พฤศจิกายน 2561
ร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนบ้านหนองฮาง ครบรอบ 71 ปี
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561

 

ระดับชั้น จำนวน (คน) รวม
ชาย หญิง
อนุบาล 2 6 8 14
อนุบาล 3  4 3 7
รวมระดับชั้น อนุบาล 10 11 21
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  7 5 12
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  7 4 11
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 8 3 11
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  7 5 12
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  5 7 12
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  9  2 11
รวมระดับชั้น ประถมศึกษา 43 26 69
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  8 3 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  4  0 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  1  1 2
รวมระดับชั้น ม.ต้น 13 4 17
รวม  66 41
107


                                                   (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)   

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Jitakorn3
นายจิตกร  ป้องกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮาง

แนะนำบุคลากร

Training OBEC

trainobec belbyo

ความรู้เรื่องอาเซียน

Webmaster

Adminpic1
นายทวี  โสมชม
ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
----------------------------
ติดต่อ/สอบถาม คลิกเลย...ครับ

แบบสำรวจความคิดเห็น

พอใช้ - 7.1%
ดี - 7.1%
ดีมาก - 21.4%
ดีเยี่ยม - 64.3%

โรงเรียนบ้านหนองฮาง หมู่ที่ 12  ตำบลหนองฮาง  อำเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33110